Get Sendio Customer Review

Skillnad i livsvillkor, skillnad i hälsa – Forte | Forte Socioekonomisk indelning är det sätt som samhällsstatistiker indelar ett lands befolkning i socioekonomiska grupper vilket kan sägas vara statistikens närmaste motsvarighet till samhällsklasser. Den vanligaste socioekonomiska indelningen i Storbritannien kallas NRS social grade och är baserat på huvudinkomsttagarens huvudyrke. Statistiska centralbyrån delar in socioekonomiska i Sverige i socioekonomiska grupper enligt systemet Vad indelning SEI. Vidare skiljer man mellan om tjänstemannen har personalansvar eller inte. Hit räknas tjänstemän som arbetar inom yrken som tidigare normalt inte krävt 3-årig gymnasieutbildning. Täcker breda grupper varav många kräver faktorer som inte fanns eller inte låg under högskolan för 40 år sen. brun utan sol face Hur ser olika socioekonomiska förhållanden ut i välfärdslandet Sverige? Finns det faktorer i levnadsvillkoren som ger större risk för ohälsa? I en ny registerstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, har forskare undersökt hur värmeböljor.

Read more

Watch video on Youtube: Get Sendio Customer Review